Malowanie Proszkowe Lakierowanie proszkowe

Malowanie proszkowe - etapy.

Powłoka malowania proszkowego powinna być odpowiednio wykonana, aby przez długi okres esploatacji bez utraty właściwości i efektu wizualnego cieszyć użytkownika swoi wyglądem.

Wyróżniamy w Naszej Malarni następujące Etapy Malowania Proszkowego:

1. Kontrola Wizualna ,,,2. Odtłuszczanie ,,, 3. Płukanie po odtłuszczaniu ,,, 4. Fosforanowanie+Odtłuszczanie
5. Płukanie po odtłuszczaniu i fosforanowaniu ,,, 6. Fosforanowanie ,,, 7. Płukanie po fosforanowaniu
8. Suszenie ,,, 9. Napylanie elektrostatyczne ,,, 10. Polimeryzacja ,,, 11. Studzenie detali
12. Kontrola Jakości ,,,, 13. Stanowisko do paletyzacji ,,, 14. Pasywacje polimerowe ,,,


Kontrola Wizualna

Przegląd Optyczny Detalu

 

Podstawowym i jednym z ważniejszych etapów malowania proszkowego jest ocena optyczna malowanego detalu. Odpowiednie i właściwe podejście do malowanego detalu pozwoli na dobranie najbardziej prawidłowej technologi oraz zoptymalizowanie kosztów wykonania prawidłowej pod względem jakościowym nakładanej powłoki malarskiej. Ocena ta wpływa na czas wykonywania poszczególnych etapów malowania proszkowego, a co za tym idzie jakości wykonanej usługi pokrywania elektrostatycznego powłoki malarskiej detali.

 


Odtłuszczanie

Mycie przed malowanie proszkowym w naszej myjce zapewnia bardzo dużą jakość powłoki napylanej elektrostatycznie i polimeryzowanejObróbka wstępna


Detale są poddawane obróbce wstępnej polegającej na przygotowaniu powierzchni przed nanoszeniem powłok elektrostatycznych. Tylko detale dobrze przygotowane w procesie wstępnym mogą gwarantować odpowiednią jakość, długotrwałą eksploatację oraz trwałe użytkowanie. Nasza wiedza pozwala spokojnie gwarantować wybór odpowiednich parametrów obróbki wstępnej w celu otrzymania jakości na poziomie wymaganym przez klientów. Detale poddane obróbce wstepnej są oczyszczane z pozostałości olejów, smarów i zanieczyszczeń innego rodzaju, a następnie poddawane procesowi odtłuszczania i fosforanowania.

 

 


Płukanie po odtłuszczaniu

Płukanie po obróbce wstepnej

 

 

Płukanie jest przeprowadzane pod wysokim ciśnieniem co pozwala na usunięcie pozostałości po operacji obróbki wstępnej i odtłuszczaniu. Płukanie przeprowadzone po obróbce wstępnej pozwala na bardzo dobre przygotowanie detalu do następnego procesu jakim jest odtłuszczanie i fosforanowanie.

 

 


Fosforanowanie+Odtłuszczanie

Odtłuszczanie z fosforanowanie pozwala na bardzo dokładne przygotowanie detali do napylania proszkuOdtłuszczanie i Fosforanowanie


Odtłuszczanie z fosforanowaniem w jednym etapie pozwala na wytworzenie na powierzchni obrabianego detalu powłoki, która jednocześnie usuwając część mikrocząstek powoduje odtłuszczenie go i wytworzenie powłoki fosforanowej, polepszając tym znacznie warunki wytrzymałościowe i przyleganie napylanego lakieru co owocuje znacznym wydłużeniem okresu esploatacji powłok malowanych proszkowo.

 

 

 


Płukanie po odtłuszczaniu i fosforanowaniu

Płukanie po wstępnym fosforanowaniu

 

 

Płukanie po odtłuszczaniu z fosforanowaniem ma za zadanie usunąć resztki pozostałości odtłuszczania i fosforanowania. Detale mają powierzchnie przygotowaną do fosforanowania.

 

 

 


Fosforanowanie

Proces fosforanowania pozwala zwiększyć wytrzymałość powłok proszkowych jak i zapewnić najwyższą jakość wykonywanych powłokProces fosforanowania


Fosforanowanie powierzchniowe polega na wytworzeniu szczelnej powłoki fosforanów na powierzchni obrabianych detali, co powoduje znaczne zwiększenie okresu eksploatacji napylanych powłok. Powłoka fosforanowa tworzy szczelną warstwę mikro-fosforanów powodując uszczelnienie warstwy detalu i oddzielenie jej od środowiska, które powoduje korozje. Fosforanowanie ma bardzo duże znaczenie zwiększając przyczepność warstwy nakładanego lakieru.

 

 

 


Płukanie po fosforanowaniu Płukanie po fosforanowaniu


Płukanie po fosforanowaniu ma za zadanie usunąć resztki pozostałości płynu do fosforanowania. Aby przygotować powierzchnię detalu do napylenia należy wysuszyć detal.

 

 

 

 


SuszenieSuszenie i polimeryzacja detali z bardzo dokładymi parametrami

 

 

 

Suszenie detalu po fosforanowaniu powoduje utwardzenie warstwy powierzchniowej mikrocząsteczek oraz pozbycie się pozostałości po kapielach.

 

 

 

 

 

 Napylanie elektrostatyczne

Malowanie elektrostatyczne

 

 

 

Wykonujemy napylanie elektrostatyczne na detal odpowiedniego lakieru według życzenia klienta (pełna paleta kolorów RAL) oraz efekty specjalne. Farby poliestrowe, epoxydowe, mieszanki oraz specjalne. Sprzęt, którym dysponujemy pozwala na bardzo dokładne podawanie proszku dzięki czemu osiągamy wymaganą przez klienta grubość powłoki.

 

 

 

 

 
Polimeryzacja

Polimeryzacja odbywa się w piecu o stałej temperaturzePolimeryzacja Powłok proszkowych

 

 

 

Polimeryzacja następuje w piecu o temperaturze odpowiedniej dla danej farby proszkowej. Nasza firma dysponuje piecem, który pozwala na wygrzewanie detali do 9m długości, 1,7m wysokości i 1,1m szerokości. Wygrzewanie w piecu w odpowiednim czasie powłok napylanych elektrostatycznie powoduje utwardzenie tej powłoki i osiągnięcie jakości i wytrzymałości wymaganej przez klienta. Dysponujemy precyzyjnymi urządzeniami, które pozwalają na dokładne sprawdzenie temp. w piecu jak i wygrzewanych detali co zapewnia bardzo dobrą przyczepność oraz jakość wykonywanych przez nas powłok nanoszonych elektrostatycznie.

 

 

 
Studzenie detaliDetale po polimeryzacji są spokojnie studzone co zapewnia ich długotrwały okres użytkowania

Stanowisko do ostudzenia powłok po polimeryzacji

 

 

 

Po procesie polimeryzacji w celu utworzenia odpowiedniej jakościowo powłoki oraz twardości dysponujemy stanowiskiem do schładzania stopniowego detali.

 

 

 

 Kontrola Jakości

 

Odbiór Jakościowy Detali

 

 

Odbiór jakościowy detali polega na sprawdzeniu określonych wartości żądanych przez klienta. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klienta przyjmuje się sprawdzenie procentowe ilości pomalowanej partii poprzez skontrolowanie wartości mikronów nałożonej powłoki, przyczepności oraz umówionych kontroli. Detale przyjmuje sie jako dopuszczone do eksploatacji jeżli spełniają minimum założone przed procesem. Zapewniamy kontrolę wizualną pełnej partii malowanych detali.

 

 Stanowisko do paletyzacji

 

Pakowanie detali

 

 

Po wykonaniu czynności jakościowych i sprawdzeniu detali oraz pozytywnym dopuszczeniu ich do odbioru przez klienta, detale pakowane są według określonych ustaleń w odpowiednich do tego przeznaczonych paletach. Klient zostaje powiadomiony o możliwości odbioru, a partia zostaje oznaczona jako skończona.

 

 Pasywacje polimerowe

 

Wykonywanie powłok polimerowych

 

 

Detale, dla których określono powłoki polimerowe dodatkowo po fosforanowaniu można poddać nakładaniu powłok polimerowych. Powłoki te nakłada się szczególnie na detale aluminiowe zwiekszając ich wytrzymałość. Powłoki takie nakładane są na życzenie klienta.